Regelmatig faciliteer ik gesrpekken binnen groepen, zonder publiek. Om samen na te denken, te reflecteren of besluiten te nemen.

Van creative labs tot rondetafelgesprekken of het optuigen van een projectplan. Als de juiste mensen om de tafel zitten, zorg ik dat de aanwezige kennis eruit komt en zijn weerslag krijgt in een inventarisatie, plan, of besluit. Soms hoeft er niets 'uit' te komen, anders dan dat alle visies en eventueel gevoeligheden op tafel komen. 
In de afgelopen jaren faciliteerde onder meer kennissessies voor de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen, denksessies voor de WRR en de Juridische Faculteit van de Uva. Voor Free Press Unlimited leidde ik sessies in Bangladesh en Nepal om projecten rondom vrije pers en mediawijsheid vlot te trekken, verder te brengen of opnieuw op te tuigen. Dutch Culture hielp ik om samen met stakeholders na te denken over doelstellingen, eisen, randvoorwaarden et cetera voor een nieuwe database over Nederlandse projecten in het buitenland. 
 
 
 
 
 
 
 

Neem contact op