Als bestuurder bij 'kennisplatform The Broker zet ik mijn kennis van beleid, economie en journalistiek op een andere manier in. Ondersteunend. The Broker brengt mensen en werelden bij elkaar die nodig zijn om tot op kennis gebaseerd beleid te komen.

Met oud-Elsevier collega Petra ter Doest richtte ik Stichting Lobas op. De stichting helpt burgers om in een wereld met steeds meer informatie grip te krijgen op die informatie. Dat leidde onder meer tot de tool Mattermap die tussen 2012 en 2019 vele journalisten en studenten hielp om ingewikkelde - maatschappelijke - kwesties in kaart te brengen. Stichting Lobas ontwikkelde ook lesmateriaal rondom journalistieke vaardigheden en zaken als het scheiden van feiten en meningen, nepnieuws en argumentatie.

Ik ben (duo)voorzitter van een vakgroep van dagvoorzitters. De groep van zo'n dertig professionele dagvoorzitters ondersteunt elkaar met feedback, intervisie en professionele ontwikkeling.

Als technisch voorzitter van de festival commissie van het Fonds voor de Podiumkunsten was ik verantwoordelijk voor een beargumenteerde verdeling van de langjarige subsidie voor (podiumkunsten)festivals. Ik begeleidde een een team van experts in het beoordelen van binnengekomen aanvragen op basis van de gestelde kriteria met een zo objectief mogelijk besluitvormingsproces.

Ik zet mijn vaardigheden als bestuurder ook in een heel andere context in: als Minister President van het kabinet van Prinses Carnaval: Prinses Querida, hoedster van het hart van in Oeteldonk.
 
 
 
 
 
 
 

Neem contact op